Grupul EDUCATIVA vă invită la o nouă ediție a Târgului de Universități Internaționale RIUF după cum urmează:

 

 • • București – 23-24 martie (Sala Palatului), orele 10.00-17.00 (sâmbată) și 10.00-15.00 (duminică)
  • Timișoara - 26 martie  (CRAFT – Centrul Regional de Afaceri), orele 10.00-16.00
  • Iași – 28 martie (Palas Congress Hall), orele 10.00-16.00
  • Brașov – 30 martie (Hotel Kronwell), orele 11.00-17.00
   

Târgul este adresat elevilor din clasele X - XII. Pentru participare, este necesar ca aceștia să se înscrie online, individual, pe www.riuf.ro la secțiunea „Înscrie-te acum” și să păstreze codul de acces primit prin E-mail. Menționăm că biletul de intrare pentru elevi și părinți este 5 RON, iar profesorii însoțitori au intrare gratuită.

Profesorii care participă la RIUF cu un grup de elevi sunt rugați să se înscrie completând formularul de pe www.riuf.ro  , la secțiunea „Ești profesor?  ” sau să trimită un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . În calitate de însoțitori ai unui grup de minim 10 elevi, aceștia vor primi un certificat de apreciere din partea organizatorilor. De asemenea, vom pregăti și un certificat de apreciere special realizat pentru liceu și adeverințe de participare pentru elevi (*adeverințele elevilor se eliberează la cerere, ulterior evenimentului, în format electronic).

La RIUF-ul de primăvară veți descoperi:

 • • Peste 100 universitățidin 18 țări
  • Participanții vor putea afla informații despre peste 7000 de programe de licență și masterat din 20 de domeniiprecum business, economie, IT&Computer Science, tourism management, arte, inginerie;
  • Informații despre un fond de burse de peste 3.500.000 euro în UK și Olanda. Informații despre finanțări și împrumuturi pentru cei care vor să plece la studii de licență și masterat;
  • Universități de top din lume printre care și University of Essex, Radboud University, University of Bristol, Rotterdam Business School, Eindhoven University of Technology;
  • Cele mai căutate universități din România
   Conferințele RIUF YouForum (București, Timișoara, Iași) - sesiuni de discuții interactive și ateliere practice pentru elevi și profesori
   

Important pentru profesorii care vor participa cu grupuri de elevi la RIUF Bucuresti: Ediția aceasta aveți ocazia să participați cu elevii dumneavoastră și la evenimentul Open Doors The Entrepreneurship Academy. Participarea se face pe bază de înscriere. Mai multe detalii aici  .

Vă rugăm să transmiteți invitația și către colegii dumneavoastră, dar și către elevi.

Accesand link-urile de mai jos puteti descărca invitația cu detalii specifice fiecărui oraș:

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați site-ul  www.riuf.ro , să ne contactați la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon 0753 055 532.

Vă așteptăm cu drag la RIUF!

Cu gânduri bune,

Ana Maria Cratiță

Coordonator regional EDUCATIVA Teacher Network

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +40.753.055.532

Web: www.educativa.ro | www.edmundo.ro |www.superteach.ro| www.riuf.ro 

Academia de Studii  Economice din  Bucureşti

Serviciul  Marketing şi Comunicare

Piaţa Rornană  nr.6, sector  1, Bucuresti,  cod 010374,  România

Telefon:  +4 021.319.19.00101    int. 129,360,306, www.ase.ro;  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INVITAŢIE

       Elevii claselor a XI-a şi a XII-a, în perioada 25-29 martie 2019 participă la "Săptămîna porţilor deschise la ASE". 
       Întâlnirea cu grupurile de elevi va avea loc în Clădirea Ion Angelescu, din Piața Romană nr. 6, între orele 9:00-15:00,conform programării.
       Elevii au posibilitatea  de a vizita spaţii de învăţământ, cantina, biblioteca, salile de sport, de a afla inforrnaţii despre Admiterea  2019, condiţiile de studiu, mobilităţi,  de a discuta cu cadre didactice şi studenţi de la toate specializarile.
        În data de 26 rnartie, elevii pot asista la desfăşurarea  concursului  interdisciplinar pentru liceeni pe teme economice, "Elevii  de astazi,  profesioniştii  de maine" şi la cel de eseuri cu tema "Prin  labirintul  ştiinţei econornice".

        Informaţii  suplimentare şi confirmarea participării:

         consilier  vocaţional  Ioana Gogoloi,  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel: 0721.366.291 / 021.319.19.29

 

 

 

                         ♦   Clasa pregătitoare 2019-2020 - ZIUA PORŢILOR DESCHISE

 

             ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

                           AN ŞCOLAR 2020-2021

 

             
Informaţii utile privind înscrierea la clasa pregătitoare

 

   În anul şcolar 2020 - 2021 se vor înfiinţa 2 clase pregătitoare, cu 56 de locuri, în Corpul B.
Informaţii găsiţi la secretariat între orele 8:00-16:00.

  Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
      •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2020, inclusiv
      •  La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada

            1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării

            psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei

            pregătitoare
      •  Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul 

            educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal
  Care sunt actele necesare înscrierii?

 •        •  Cerere-tip de înscriere
 •        •  Copii dupa actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 •        •  Certificatul de naştere al copilului
 •        •  Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare

 •           pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)
 •        •  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau
            specifice (acolo unde este cazul).

  Care este calendarul înscrierilor?
         
înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

 1. Prima etapa: 4martie - 23 martie 2020
       •  completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare de luni
             până vineri, între orele 08.00 - 16.00

        01 aprilie 2020
          •  Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al
                unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri
                rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

 1. A doua etapa: 22 aprilie - 30 aprilie 2020

      23 aprilie - 30 aprilie 2020

 •      •  Dacă, după prima etapa, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de
               învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea
               urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă

 •      •  Unitaţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi

                 şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

     7 mai 2020

 •      •  Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi
              în clasa pregătitoare.

     08 mai - 15 mai 2020

 •      •  Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor
              copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

  Criterii generale de deparetajare (extras din metodologie)

 • •  a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • •  b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • •  c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • •  d) existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

 

  ♦   Plan de școlarizare clasa pregătitoare 2020-2021

  ♦   Centre de evaluare psihosomatică

  ♦   Circumscripții școlare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020

  ♦   Cerere tip pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020 - ETAPA I

  ♦   OMEC 3277 - Metodologia și calendarul înscrierii în învăţământul primar 2020-2021

  ♦   Vreţi să ne cunoaşteţi?

  ♦   Clasa pregătitoare 2020-2021 - ZIUA PORŢILOR DESCHISE - 25.02.2020

Sometimes it could be as a consequence of your own negligence for not seeking skilled help by deciding upon an excellent place to purchase essays from. Do not permit your confusion or pursuit of online services to acquire you conned. When you opt to transfer your assignment to our professionals, you can be certain it will be completed thoroughly, responsibly and punctually.

By creating highly customized essays and term papers online we're supplying you with a chance to make wise financial investments that will allow you to increase your grades and score which will help you later in your life. Buying essays online safe is getting an issue, not merely because of scammers and people that are just following your money, but also because you are continuously at risk of somebody handing you like this copied work. Around the planet, scholars, business owners, and professionals are continuously going fanatical every time a time limit is currently ahead of them.

Academic work is just one of the most troublesome kinds of work. History essay writing is a relatively fascinating task as it takes you in the golden era and provides you the opportunity to spell out the facts of the exceptional historical events. Writing a customized essay is not a simple undertaking, it requires lots of hard work and mental stability.

Custom written won't assure you the superior grade, as writing a personalized essay doesn't state it is written by who. Writing an impressive paper isn't a cup of tea for everybody. Buying essays is one of the usual practices achieved by students globally.

The debut of an APA-style paper is the toughest to write, Writting An Essay. Now you know where to order the best papers on any topic, you may rest assured that you will achieve great academic outcomes! Request updates on the paper regularly so you can monitor it.

When searching for an essay supplier, your very best choice is to check on the internet. Buying something on line, exactly enjoy an assortment of further on-line possibilities, can be only a terrific modern convenience that truly can help to store time along with a variety of different resources. Tell our https://flcecocharms.net/the-upside-to-assignment-help.html experts what kind of homework help on the internet you will need to get.

The remedy is affordable, trustworthy and supplies high-quality benefits and there isn't a lot that you want to ask for. Whenever you have collected the essential info, the next point to do is to prepare bibliography cards so that you can document the source of information. Regardless of the simple fact there are many second-rate firms which make the buy essay on-line option seem bad, there continue to be others that do the precise opposite.

Therefore, if you would like to purchase essay papers of a superb quality and at a sensible price then you'll hardly find anyone better than us! So, you may rest assured your term paper service is going to be delivered by means of a pro. Just describe what you need and want your paper appears like and we'll fulfill your requirements without difficulty.

The Battle Over Buy Essay Online and How to Win It

Research paper help is vital once you are attempting to compose an essay. You must revise a paper. Develop your thesis for the paper that you are going to be writing.

There are lots of selections of essays, it isn't tough to eliminate a watch on all your writing assignments. It can be bewildering deciding where to purchase essays. Moreover, almost each type of essays includes a particular structure.

If you have to have the essay written so that you are able to submit it elsewhere, it's imperative that you order them in advance. An essay is just one of the most crucial pieces of a student's academic life. To make sure that your essay is all up to the standard, you must employ the help of expert essay writers that are good at delivering custom made essays.

Buy essay papers is confidential Learn More too, and therefore you don't need to fret about your personal particulars. Nowadays it's quite difficult to locate a trustworthy essay writing service. As soon as you get started writing a History Essay you will face a great deal of difficulties which you'll not be able overcome.

It's rather simple to acquire high grades now, you just must run into an exceptional essay writing service. You wish to create a paper which will not just fascinate your reader but in addition draw in the greatest scores. You can't create a winning essay if you're not able to follow in addition to the contest rules.

In the event you're considering attempting to purchase an essay cheap, you will need to at least know how to do it right. The issue is that most of them have been used before by another person. After expressing the matter, if wanted, you're in a position to rapidly review the obvious answer.