Grupul EDUCATIVA vă invită la o nouă ediție a Târgului de Universități Internaționale RIUF după cum urmează:

 

 • • București – 23-24 martie (Sala Palatului), orele 10.00-17.00 (sâmbată) și 10.00-15.00 (duminică)
  • Timișoara - 26 martie  (CRAFT – Centrul Regional de Afaceri), orele 10.00-16.00
  • Iași – 28 martie (Palas Congress Hall), orele 10.00-16.00
  • Brașov – 30 martie (Hotel Kronwell), orele 11.00-17.00
   

Târgul este adresat elevilor din clasele X - XII. Pentru participare, este necesar ca aceștia să se înscrie online, individual, pe www.riuf.ro la secțiunea „Înscrie-te acum” și să păstreze codul de acces primit prin E-mail. Menționăm că biletul de intrare pentru elevi și părinți este 5 RON, iar profesorii însoțitori au intrare gratuită.

Profesorii care participă la RIUF cu un grup de elevi sunt rugați să se înscrie completând formularul de pe www.riuf.ro  , la secțiunea „Ești profesor?  ” sau să trimită un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . În calitate de însoțitori ai unui grup de minim 10 elevi, aceștia vor primi un certificat de apreciere din partea organizatorilor. De asemenea, vom pregăti și un certificat de apreciere special realizat pentru liceu și adeverințe de participare pentru elevi (*adeverințele elevilor se eliberează la cerere, ulterior evenimentului, în format electronic).

La RIUF-ul de primăvară veți descoperi:

 • • Peste 100 universitățidin 18 țări
  • Participanții vor putea afla informații despre peste 7000 de programe de licență și masterat din 20 de domeniiprecum business, economie, IT&Computer Science, tourism management, arte, inginerie;
  • Informații despre un fond de burse de peste 3.500.000 euro în UK și Olanda. Informații despre finanțări și împrumuturi pentru cei care vor să plece la studii de licență și masterat;
  • Universități de top din lume printre care și University of Essex, Radboud University, University of Bristol, Rotterdam Business School, Eindhoven University of Technology;
  • Cele mai căutate universități din România
   Conferințele RIUF YouForum (București, Timișoara, Iași) - sesiuni de discuții interactive și ateliere practice pentru elevi și profesori
   

Important pentru profesorii care vor participa cu grupuri de elevi la RIUF Bucuresti: Ediția aceasta aveți ocazia să participați cu elevii dumneavoastră și la evenimentul Open Doors The Entrepreneurship Academy. Participarea se face pe bază de înscriere. Mai multe detalii aici  .

Vă rugăm să transmiteți invitația și către colegii dumneavoastră, dar și către elevi.

Accesand link-urile de mai jos puteti descărca invitația cu detalii specifice fiecărui oraș:

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați site-ul  www.riuf.ro , să ne contactați la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon 0753 055 532.

Vă așteptăm cu drag la RIUF!

Cu gânduri bune,

Ana Maria Cratiță

Coordonator regional EDUCATIVA Teacher Network

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +40.753.055.532

Web: www.educativa.ro | www.edmundo.ro |www.superteach.ro| www.riuf.ro 

 

             ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

                           AN ŞCOLAR 2020-2021

 

             
Informaţii utile privind înscrierea la clasa pregătitoare

 

   În anul şcolar 2020 - 2021 se vor înfiinţa 2 clase pregătitoare, cu 56 de locuri, în Corpul B.
Informaţii găsiţi la secretariat între orele 8:00-16:00.

  Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
      •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2020, inclusiv
      •  La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada

            1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării

            psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei

            pregătitoare
      •  Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul 

            educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal
  Care sunt actele necesare înscrierii?

 •        •  Cerere-tip de înscriere
 •        •  Copii dupa actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 •        •  Certificatul de naştere al copilului
 •        •  Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare

 •           pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)
 •        •  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau
            specifice (acolo unde este cazul).

  Care este calendarul înscrierilor?
         
înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

 1. Prima etapa: 4martie - 23 martie 2020
       •  completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare de luni
             până vineri, între orele 08.00 - 16.00

        01 aprilie 2020
          •  Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al
                unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri
                rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

 1. A doua etapa: 22 aprilie - 30 aprilie 2020

      23 aprilie - 30 aprilie 2020

 •      •  Dacă, după prima etapa, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de
               învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea
               urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă

 •      •  Unitaţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi

                 şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

     7 mai 2020

 •      •  Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi
              în clasa pregătitoare.

     08 mai - 15 mai 2020

 •      •  Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor
              copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

  Criterii generale de deparetajare (extras din metodologie)

 • •  a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • •  b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • •  c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • •  d) existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

 

  ♦   Plan de școlarizare clasa pregătitoare 2020-2021

  ♦   Centre de evaluare psihosomatică

  ♦   Circumscripții școlare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020

  ♦   Cerere tip pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020 - ETAPA I

  ♦   OMEC 3277 - Metodologia și calendarul înscrierii în învăţământul primar 2020-2021

  ♦   Vreţi să ne cunoaşteţi?

  ♦   Clasa pregătitoare 2020-2021 - ZIUA PORŢILOR DESCHISE - 25.02.2020

Academia de Studii  Economice din  Bucureşti

Serviciul  Marketing şi Comunicare

Piaţa Rornană  nr.6, sector  1, Bucuresti,  cod 010374,  România

Telefon:  +4 021.319.19.00101    int. 129,360,306, www.ase.ro;  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INVITAŢIE

       Elevii claselor a XI-a şi a XII-a, în perioada 25-29 martie 2019 participă la "Săptămîna porţilor deschise la ASE". 
       Întâlnirea cu grupurile de elevi va avea loc în Clădirea Ion Angelescu, din Piața Romană nr. 6, între orele 9:00-15:00,conform programării.
       Elevii au posibilitatea  de a vizita spaţii de învăţământ, cantina, biblioteca, salile de sport, de a afla inforrnaţii despre Admiterea  2019, condiţiile de studiu, mobilităţi,  de a discuta cu cadre didactice şi studenţi de la toate specializarile.
        În data de 26 rnartie, elevii pot asista la desfăşurarea  concursului  interdisciplinar pentru liceeni pe teme economice, "Elevii  de astazi,  profesioniştii  de maine" şi la cel de eseuri cu tema "Prin  labirintul  ştiinţei econornice".

        Informaţii  suplimentare şi confirmarea participării:

         consilier  vocaţional  Ioana Gogoloi,  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel: 0721.366.291 / 021.319.19.29

 

 

 

                         ♦   Clasa pregătitoare 2019-2020 - ZIUA PORŢILOR DESCHISE