Academia de Studii  Economice din  Bucureşti

Serviciul  Marketing şi Comunicare

Piaţa Rornană  nr.6, sector  1, Bucuresti,  cod 010374,  România

Telefon:  +4 021.319.19.00101    int. 129,360,306, www.ase.ro;  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INVITAŢIE

       Elevii claselor a XI-a şi a XII-a, în perioada 25-29 martie 2019 participă la "Săptămîna porţilor deschise la ASE". 
       Întâlnirea cu grupurile de elevi va avea loc în Clădirea Ion Angelescu, din Piața Romană nr. 6, între orele 9:00-15:00,conform programării.
       Elevii au posibilitatea  de a vizita spaţii de învăţământ, cantina, biblioteca, salile de sport, de a afla inforrnaţii despre Admiterea  2019, condiţiile de studiu, mobilităţi,  de a discuta cu cadre didactice şi studenţi de la toate specializarile.
        În data de 26 rnartie, elevii pot asista la desfăşurarea  concursului  interdisciplinar pentru liceeni pe teme economice, "Elevii  de astazi,  profesioniştii  de maine" şi la cel de eseuri cu tema "Prin  labirintul  ştiinţei econornice".

        Informaţii  suplimentare şi confirmarea participării:

         consilier  vocaţional  Ioana Gogoloi,  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   tel: 0721.366.291 / 021.319.19.29