Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional - an şcolar 2020 - 2021

 

Cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă - Anexa A conform ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 - cerere

Cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute lacererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute laexamene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/arezultatelor obţinute la olimpiadele naționale școlare de limbi moderne cu Testul de competențelingvistice pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de predare a uneilimbi moderne de circulaţie internaţională din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 - Anexa B conform ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 - cerere

 

Declaraţie pe proprie răspundere - admitere învăţământ liceal de stat - conform Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 4948/2019