♦ Simulare Bacalaureat - martie 2019

                                   ♦   În atenția candidaților la simulare Bacalaureat

                                    ♦  Calendarul simulării                                   

            

 

   SIMULARE EXAMENE NAȚIONALE - dec. 2018

                   BACALAUREAT

                               • barem - română
                                           • barem - matematică real
                                           • barem - matematică tehnologic

                                  • În atenția candidaților

                               

                          ♦   Adresa simulare

 

 

♦ Bacalaureat 2018

                         • OMEN 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2018
 
                        • Calendar examen bacalaureat 2018

   Bacalaureat  - 2018

 

Simulare Bacalaureat 

           ♦   În atenţia candidatilor

          • OMEN 31092018 şi ANEXE (calendar şi conţinuturi)

 

♦ Examen Bacalaureat februarie 2018

 

           ♦   Rezultate - Proba C  de evaluare a competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională

            ♦   În atenţia candidatilor - proba C oral oral

           ♦   În atenţia candidatilor - proba C

           ♦   În atenţia candidatilor - proba D 

           ♦   În atenţia candidatilor

 

♦ Simulare Bacalaureat şi Evaluare Naţională

                   • OMEN 31092018 şi ANEXE

♦ Bacalaureat 2018

                         • OMEN 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2018
 
                        • Calendar examen bacalaureat 2018

   Bacalaureat  - 2018