♦   PROGRAMARE - EXAMEN CERTIFICARE COMPETENŢE PROFESIONALE NIVEL 4

           ♦    PROGRAMARE COLEGIUL ECONOMIC  29 - 30.05.2018

           ♦    PROGRAMARE LICEUL "AL. I. CUZA" SLOBOZIA   31.05.2018

 

   ♦   OMEN 4796 / 31.08.2017 - privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare