Deviza Colegiului Economic - „Prin efort se atinge valoarea!”

Oferta educațională - învățământ liceal - clasa a IX-a an școlar 2022 - 2023!

Tehnician în activităţi economice  – este calificarea potrivită dacă vizezi una din urmatoarele meserii: funcționar economic, inspector taxe și impozite, contabil, casier,referent, broker, agent  de asigurări.

Tehnician în activităţi economice intensiv limba engleză – aceasta calificare  îți permite să te încadrezi în posturile de : referent resurse umane, broker, inspector și agent financiar, contabil, agent de asigurări.  Continuarea demersului profesional prin studii superioare universitare în specializările: Economie și   afaceri  internaționale, Economia comerțului  turismului și serviciilor, Management, Marketing.

Tehnician în turism – este calificarea potrivită dacă vizezi unul  dintre  următoarele locuri de muncă: agenţii de turism, centre de documentare turistică, birouri de informații, hoteluri.

Tehnician în gastronomie – este calificarea potrivită dacă vizezi unul  dintre  urmatoarele locuri de muncă: restaurante, patiserii, cofetării, pizzerii.

Statistici

Explorați realizările noastre în cifre

0 +
Elevi
0 +
Directori
0 +
Angajați
0 +
Ani de experiență
globe
Viziunea școlii

Colegiul Economic Călăraşi, ca instituţie educaţională de învăţământ preuniversitar, sprijină dezvoltarea intelectuală şi consolidarea formării generale şi economice a elevilor în contextul europenizării școlii.

globe
Misiunea școlii

Formarea profesională prin promovarea/încurajarea iniţiativei, a spiritului de competiție și a antreprenorial, în scopul dobândirii de către elevi a competenţelor în domeniul administrării afacerilor, necesare asigurării unor şanse reale de reuşită profesională.

globe
Echipa de management

Colegiul Economic Călărași este manageriat astăzi de doamna profesoară Necula Mirela- director și de doamna profesoară Ivanciu Elena Aurelia - director adjunct.

Ai nevoie de informații suplimentare?