Documente

Regulamentul de organizare si functionare 2023 – 2024

Regulamentul de ordine interioara 2023 – 2024

Planul de acțiune al Școlii 2020-2025

Planul de acțiune al Școlii 2020-2025

ROI 2022 – 2023

ROF 2023-2023

PDI revizuit 2020-2024

Raportul anual de evaluare internă (RAEI) 2019 – 2020

Program managerial 2020-2021

Planul de dezvoltare institutionala 2020-2024

Plan de acțiune al școlii – 2020 – 2025

Raportul activităţii instructiv – educative pe semestrul I al anului școlar 2020-2021

Regulamentul de organizare și funcționare 2020 – 2021

Plan de acțiune al Școlii – 2014 – 2020 – Plan operațional 2019-2020

Raport instructiv educativ sem I 2018-2019

Programul managerial pentru anul şcolar 2018-2019

Plan de acțiune al școlii 2014 – 2020 (2018)

Raportul activităţii instructiv-educative pentru anul şcolar 2017-2018

Raportul calităţii activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2017-2018

Raport activitate semestrul I  – 2017-2018

Buget local de cheltuieli la data de 31.12.2018

Plan de măsuri reducere absenteism 2017-2018

ROF 2017- 2018

Plan de dezvoltare instituțională

Plan de acțiune al școlii 2014 – 2020 (2017)

Raport activitate an școlar 2016 – 2017

Raport activitate an școlar 2015 – 2016

Raport anual de evaluare internă a calităţii 2016-2017