Examene

#Evaluarea națională - clasele a II-a, a IV-a, a VI-a

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022 conform O.M.E. 5327/ 29.09.2021

1.Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a 

EN II:Scris – Limba română – 10 mai 2022

Scris – Limba maternă – 10 mai 2022

Citit – Limba română – 11 mai 2022

Citit – Limba maternă – 11 mai 2022

Matematică – 12 mai 2022

Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 13 mai 2022

2.Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 

EN IV:Limba română – 17 mai 2022

Matematică – 18 mai 2022

Limba maternă – 19 mai 2022

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a 

EN VI:Limbă și comunicare – 25 mai 2022

Matematică și Științe ale naturii – 26 mai 2022

#Evaluarea naționala - clasa a VIII-a
#Admitere liceu

Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional – an şcolar 2021 – 2022

Cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă – Anexa A conform ORDIN nr. 3721/2021 , nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022 – cerere

Cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute lacererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute laexamene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/arezultatelor obţinute la olimpiadele naționale școlare de limbi moderne cu Testul de competențelingvistice pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de predare a uneilimbi moderne de circulaţie internaţională din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 – Anexa B conform ORDIN nr. 3721/2021 , nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022 – cerere

Declaraţie pe proprie răspundere – admitere învăţământ liceal de stat – conform Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 4948/2019

#Bacalaureat
#Examenul de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal filiera tehnologica nivelul 4