În atenția candidaților ce susțin examenul de bacalaureat sesiunea august septembrie 2022

Probele scrise se vor susține la centrul de examen desfășurat la Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași situat pe strada Prelungirea București nr.133-147

Ora de începere a examenului este 9:00

Candidații se vor prezenta cu cel mult 30 de minute înainte de începerea probei.