1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 ♦   EXAMEN CERTIFICARE COMPETENŢE PROFESIONALE NIVEL 4 2019

                         ♦  TEMELE DE PROIECT 2019 - competenţe profesionale - Nivel 4 

 

   ♦   OMEN 4796 / 31.08.2017 - privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare