Articole recente


Centrul de examen

Colegiul Economic Calarasi

Evaluare Nationala 2021 – 2022

In atentia candidatilor

Cererile pentru vizualizarea lucrarilor scrise la Evaluare Nationala clasa a VIII-a – an scolar 2021 – 2022 se depun la secretariatul unitatii de invatamant, in zilele de 5-6 iulie 2022, interval orar 09:00 – 15:00. Vizualizarea lucrarilor se va realiza la sediul ISJ Calarasi, in zilele de 18-22 iulie 2022, interval orar 10:00 – 14:00.

Comisie centru de examen,

Model cerere


Grafic corigente si situatii neincheiate - an scolar 2021 - 2022


Lista note EVNAT 2022 - dupa contestatii

 


In atentia candidatilor ce au sustinut examenul de bacalaureat - 2022

Depunere cereri vizualizare lucrari dupa contestatii - anunt


Rezultate la Evaluare Nationala clasa a VIII-a - an scolar 2021 - 2022 


Rezultate competente lingvistice si digitale 2021-2022


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CE AU SUSȚIN EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022 - CLASA a VIII-a

 

Afișarea rezultatelor va avea loc JOI,

23 IUNIE 2022, până la ora 14:00.

Contestațiile vor putea fi depuse JOI,

23 IUNIE 2022, între orele 16:00 - 19:00  ȘI

24 IUNIE 2022 între orele 08:00 – 12:00 .

Formularul de contestație se găsește la comisie și pe site-ul liceului (http://www.economiccalarasi.ro ), poate fi depus online, prin scanare, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (formular contestație,numar telefon candidat si CI/CN).

Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 24 iunie – 29 iunie 2022, iar afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 30 iunie 2022.

 

Contestații evaluare națională 2022 - anunț

Model contestație - cerere

În atenția candidaților

Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, nota acordată la contestație este notă finală (conform art. 11, alin.(1) din OME nr. 5149/2021)

“(1) Candidații care depun, respectiv transmit prin mijloace electronice, după caz, contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.”

Comisia de contestații,


TEST ENGLEZA INTENSIV CLASA A V-a

REZULTELE ÎNAINTE DE CONTESTAŢII LA TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA aV-a CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

 

Nr.locuri pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze în anul şcolar 2022-2023= 20

 

Calendarul probelor pentru admiterea in cls.a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze


EXAMEN DE BACALAUREAT 2022
EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE
PROBA D - 09.06.2022

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CE SUSȚIN PROBA D - COMPETENȚE DIGITALE

 

  • Accesul candidaţilor în săli la proba orala este permis pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

ORA DE INCEPERE A PROBEI DE COMPETENTE DIGITALE ESTE 13:00

 

 lile de examen se afla in Corp B, STR. GRIVIȚA NR.188

- laboratoarele de informatica I si II - 
 
  • Se interzice candidaţilor pătrunderea în sala de examen cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  • Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sală duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
  • Subiectele rezolvate pe ciornă/ foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare.

 

  • În timpul desfăşurării probelor orale candidaţii nu comunică în nici un fel între ei.
  • Frauda sau tendinţa de fraudă atrag după sine eliminarea candidatului din examen.

PROBA A

Colegiul Economic Călărași organizează examen Cambridge - B1 Preliminary for Schools (PET) în data de 14 iulie 2022!
Se pot înscrie să susțină examenul alături de noi și alți candidați, care nu sunt elevi ai școlii noastre!
Înscrierea se poate face telefonic la numărul 0737217430 - prof. Delia Cristea sau online, accesând link-ul: https://www.eecentre.ro/examene/detalii-examen?EID=91123

 

Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2021 - 2022

 


(aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022)


 

pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

 


 


SIMULARE EVALUARE NATIONALA SI EXAMEN BACALUREAT - 2022

 

1. Elevii ce sustin simularea la evaluare nationala si bacalaureat se vor prezenta luni si miercuri , 31.01.2022 respectiv 02.02.2022 la centrul de examen Corp B din strada Grivita nr.88 pana cel tarziu ora 08:30.

2. Candidatii ce sustin simularea la evalaurea nationala clasa a VIII-a - 2022 sunt repartizati la parter si vor intra pe usa destinata profesorilor.

3. Candidatii ce sustin simularea la examenul de bacalaureat clasa a XII-a - 2022 sunt repartizati la etajul I si vor intra pe usa destinata elevilor.


 


Prezentare clasa pregătitoare - an şcolar 2022 - 2023

 Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integrată a ordinului).


Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.


Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile ► aici


Programele de examen valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile ► aici

 


CRITERII GENERALE - acordare burse școlare din 22 decembrie 2021

 


Orar general 2021-2022 practica - 17-21 ianuarie 2022 


 Orar valabil de la data de 15.11.2021


Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției , rata generală de vaccinare a personalului  angajat(didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) de la Colegiul Economic Călărași este de 70 % din totalul de 80 angajaţi. 


Orar valabil de la data de 11.10.2021 - practica clasa a XI-a 

 

Orar valabil de la data de 04.10.2021

 

 


ANUNȚ DESCHIDERE AN ȘCOLAR 2021 - 2022

 

 

Ordin Comun Ministerul Educației (Nr. 5.196/3.09.2021) și Ministerul Sănătății (Nr. 1.756/3.09.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică

 


Rechizite școlare - an școlar 2021-2022

- acte necesare

- cerere și declarație

- ordin  4385/2012 privind acordarea rechizitelor școlare


CALENDAR PRIVIND VIZUALIZAREA DE CĂTRE CANDIDAȚI A LUCRĂRILOR PROPRII SUSȚINUTE ÎN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021

 

Model cerere vizualizare lucrări


Anunț contestații

Cerere contestații


În atenția candidaților înscriși la centrul de examen  nr. 866 Colegiul Economic (seria curenta și anterioară) ce susțin examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021:

- centrul de examen este pe strada Grivita nr.188 (Corp B) - fosta Școală nr.2;

- candidații se vor prezenta la ora 08:00 în fiecare zi de examen respectiv 16,17,18 august 2021;

- accesul candidaților este permis doar cu cartea de identitate (CI/Buletin). 


Calendar bacalaureat sesiunea II

Metodologie și precizări

Cerere-tip-inscriere-bacalaureat-2021


CALENDAR PRIVIND VIZUALIZAREA DE CĂTRE CANDIDAȚI A LUCRĂRILOR PROPRII SUSȚINUTE ÎN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021

Model cerere vizualizare lucrări

Cererile pot fi depuse la secretariatul unității de învățământ și online pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. conform calendarului menționat.


În atenţia candidaţilor ce vor depune contestaţii - sesiunea de bacalaureat iunie - iulie2021 - ANUNŢ

Cerere contestaţii


Rezultate test LEN 2021_DUPA CONTESTATII_Colegiul Economic


Rezultate test LEN 2021_Colegiul Economic


Graficul de desfăşurare a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională – limba engleză, pentru anul şcolar 2021-2022


În atenţia elevilor înscrişi la testul de competenţă lingvistică clasa a V-a intensiv engleză! - Anunț


În atenția candidaților ce au susținut Evaluarea Naționala 2021 - clasa a VIII-a

Rezultatele vor fi afișate la Colegiul Economic - Corp A din strada 1 Decembrie 1918, nr.88 conform calendarului


În atenția candidaților înscriși la centrul de examen  nr. 866 Colegiul Economic (seria curenta și anterioară) ce susțin examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021:

- centrul de examen este pe strada Grivita nr.188 (Corp B) - fosta Școală nr.2;

- candidații se vor prezenta la ora 08:00 în fiecare zi de examen respectiv 28,29,30 iunie 2021;

- accesul candidaților este permis doar cu cartea de identitate (CI/Buletin). 


Subiect Evaluare Națională - Matematică - clasa a VIII-a 2021

Barem Evaluare Națională - Matematică - clasa a VIII-a 2021


Subiect Evaluare Nationala - limba și literatura română - clasa a VIII-a 2021

Barem Evaluare Nationala - limba și literatura română - clasa a VIII-a 2021


ANUNȚ CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

CERERE CONTESTAȚII


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CE SUSȚIN EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021- CLASA A VIII-A 

Ora de începere a examenului este 09:00. (Elevii se vor prezenta între 8:00 - 8:30 în centrul de examen de pe strada Grivita nr.188 Corp B)


Procedură înscriere examen de bacalaureat - sesiunea 2021


Extras din Metodologia de examen de certificare a calificarii profesionale_2021


Evaluare Națională clasele a II-a , a IV-a si a VI-a - an școlar 2020 - 2021


Orar începând cu data de 05.05.2021


OMEC_3558_2021_modificare_structura_an_scolar_2020-2021


Bareme Simulare Evaluare Națională 2020 - 2021 - Martie 2021


Cerere înscriere clasa pregătitoare - an școlar 2021 - 2022

Calendar înscriere clasa pregătitoare - an școlar 2021 - 2022

Program secretariat Colegiul Economic Călărași Corp B,

str. Grivița nr.88, Călărași, județul Călărași

Luni - Vineri 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00


Barem limba și literatura română - simulare Examen de Bacalaureat - sesiunea martie 2021

Ordin simulare examene naționale - an școlar 2020 - 2021

Oferta de școlarizare clasa pregătitoare an școlar 2021 - 2022 

Ordin și calendar înscriere învăţământ primar - 2021-2022

Propunerile Ministerului Educației privind facilitățile de transport acordate elevilor

Oferta educațională - clasa pregătitoare - an școlar 2021 - 2022

 Oferta educațională pentru școala profesională - an școlar 2021 - 2022

Orar valabil începând cu data de 01 martie 2021

Ordinul nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Programului național pilot de tip "Școala dupășcoală", pentru elevii pânăla clasa a VIII-a inclusiv

GHID INFORMATIV pentru redeschiderea școlii

Sesiune Examene Naționale

Evaluare Națională  - an școlar 2020 - 2021

Bacalaureat - an școlar 2020 - 2021 

Protocol de testare rapidă, antigen covid-19, În unitățile de învățământ

Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Anunț reîncepere cursuri  - 08 februarie 2021

ACCES ELEVI – CADRE DIDACTICE CORP B – STRADA GRIVITA NR.188

Orar valabil începând cu data de 08 februarie 2021

Orar valabil săptămâna 25 - 29 ianuarie 2021

Teme atestat certificare profesională - nivel 4 2020 - 2021

Orar valabil pentru săptămâna de practică clasa a XI-a 18-22 ianuarie 2021

Documente Bursa sociala 2020-2021

Orar valabil din data de 11.01.2021

Orar valabil din data de 02 decembrie 2020 

95 de ani de învăţământ economic călărăşean 

Orar practică - clasa a XI-a - săptămâna 12 - 16 octombrie 2020

 Orar începând cu data de 05.10.2020

În atenția părinților și cadrelor didactice

    Începând cu data de 25.09.2020 și până în data de 29.09.2020 inclusiv, se suspendă activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. Activitățile didactice sunt reluate în data de 30.09.2020 cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară. - Ordin

      Activitățile didactice în această perioadă se susțin online conform Ordin 4135/ 21.04.2020 - de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar.

Orar începând cu data de 20.09.2020

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU RECHIZITE SCOLARE IN ANUL SCOLAR 2020-2021 

Cerere eliberare adeverinta pentru transport gratuit elevi

Cerere Bani de liceu

Cerere-tip alocatie de stat pentru tineri de peste 18 ani

ACCES ELEVI – CADRE DIDACTICE CORP B – STRADA GRIVITA NR.188 -  ANUNȚ

Program inceput an scolar 2020-2021 doar pentru data de 14.09.2020.

Important pentru elevi, părinți, cadre didactice - ANUNȚ