1 | 2 | 3 | 4 | 5

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022 conform O.M.E. 5327/ 29.09.2021

 

1.Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a 

EN II:Scris - Limba română - 10 mai 2022

Scris - Limba maternă - 10 mai 2022

Citit - Limba română - 11 mai 2022

Citit - Limba maternă - 11 mai 2022

Matematică - 12 mai 2022

Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 13 mai 2022

 

2.Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 

EN IV:Limba română - 17 mai 2022

Matematică - 18 mai 2022

Limba maternă - 19 mai 2022

 

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a 

EN VI:Limbă și comunicare - 25 mai 2022

Matematică și Științe ale naturii - 26 mai 2022