1 | 2 | 3 | 4 | 5

Resursele colegiului

Resurse umane an scolar 2017 - 2018

Colegiul are 1036 elevi din care:

               - 245 elevi în clasele 0-IV (10 clase)
               - 193 elevi în clasele V-VIII (8 clase)
               - 585 elevi în clasele IX-XII (27 clase)
               - 13   elevi în clasa XI înv. profesional

Profesori 63 Învăţători 10 Personal auxiliar 10 Personal administrativ 12
Limba română 5 Clasa 0 2 Secretar sef 1    
Limba engleză 5 Clasa I 2 Secretar 1    
Limba franceză 3 Clasa II 2 Administrator financiar 1    
Istorie-cultură civică 3 Clasa III 2 Administrator 1    
Matematică 6 Clasa IV 2 Informatician 2    
Geografie 3     Bibliotecar 2    
 Fizică  2      Laborant fizică-chimie-biologie  1    
 Chimie  2            
 Biologie  2            
 Desen  1            
 Muzică  1            
 Educaţie fizică  3            
 Religie  2            
 Psihologie si logica  3            
 Informatica  3            
 Discipline de specialitate  18