1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

    PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR -

   ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT

   ROSE

 

   ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 
   Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

Titlul Proiectului  derulat la nivelul Colegiului Economic este:  Elevi Motivati - Absolventi Pregatiti (EMAP)

 

Activităţile principale propuse în proiect :

 

I.1 Pregatirea temeinica este cheia succesului! - Activitati remediale si de pregatire

-   toti elevii din grupul tinta vor participa la testele inițiale, intermediare si finale unice pe colegiu;

-   minim 50% din grupul tinta va participa la activitatile de remediere si pregatire ;

-  un raport al fiecarei testari pe fiecare clasa si pe colegiu ;

-  un raport anual comparativ pe clase si pe colegiu;

-   minim 50% din grupul tinta participant la activitati va inregistra progres scolar ;

-   minim 70% din grupul vulnerabil va participa la activitatile de remediere si pregatire ;

I.2  Alegeri potrivite prin autocunoastere. Consiliere psihopedagogică

- toti elevii din grupul tinta care vor solicita (prin cerere) consiliere individuala, vor beneficia de consiliere in functie de nevoi;

- minim90% din elevii grupului tinta vor participa laactivitatile de consiliere de grup ;

- toti elevii din grupul tinta la nivelul clasei a XI-a,participanti la activitatea de consiliere de grupvor primi un set de recomandări cu privire la modul de pregătire ulterioară pentru creșterea motivației pentru învățare pe baza celor 3 chestionareaplicate si interpretate (Chestionarul de Dominanțe Motivaționale, Chestionarul de atitudini profesionale, Chestionarul S-Com) ;

- toti elevii din grupul tinta la nivelul clasei a XII-a, participanti la activitatea de consiliere de grup vor primiun profil vocational in urma aplicarii Chestionarul de interese Holland ;

 

II.Informatiile creaza perspective! - Vizite de documentare/excursii

  • 2 excursii/vizite de documentare pe an cu elevii claselor a XII-a, la care vor participa minim 100 elevi/excursie.
  • 1 excursie/vizita de documentare pe an cu elevii claselor a XI-a, la care vor participa minim 100 elevi/excursie.

III. Activitati de dotare si renovare

  • Crearea unui centru de documentare dotat corespunzator care va asigura conditii motivationale pentru pregatire.