Program de lucru serviciul Secretariat:

                                         Luni - Vineri: 8:00-16:00

 Program pentru adeverinţe:          Program eliberare acte de studii:

        Luni - Vineri: 12:00-13:00                                     Luni - Vineri: 14:00-16:00

 

 Reguli eliberare acte studii / adeverinţe:
        • Se va respecta programul de lucru cu publicul;
        • Documentele se eliberează în baza unei cereri scrise adresate conducerii şcolii


 În funcţie de solicitare, termenul de soluţionare este următorul:

        ◊ eliberare adeverinţă elev:  - 1 zi;

        ◊ eliberare acte de studii (diplome) :  - 1 zi;

        ◊ eliberare foi matricole :  - 2 zile;

        ◊ eliberare adeverinţă pentru publicare în MO a pierderii actelor de studii:   - 2 zile;

        ◊ eliberare adeverinţe pentru vechimea în muncă:   - 30 zile;