Despre noi

Evoluția școlii

Colegiul Economic este o unitate de învățământ cu o veche tradiţie în pregătirea economică și comercială a tinerilor din județul Călărași. Învățământul economic călărășean își are începutul în anul 1925, an în care se înființează, la Călărași, ,,Școala Elementară de Comerț” la inițiativa președintelui Camerei de Comerț Călărași, Aurel Ionescu Isac. În timp, ,,Școala de Comerț” înființată în 1925, a trecut printr-o serie de transformări și s-a bucurat permanent de interesul elevilor.

Ca formă de recunoaștere și apreciere profesională, științifică și culturală, mereu competitivă și performantă, Ministerul Educației, hotărăște schimbarea titulaturii școlii, în Colegiul Economic Călărași,  începând cu anul școlar 1999-2000.

În prezent școala reunește formele de învățământ primar, gimnazial, învățământ liceal- filiera tehnologică, profil servicii, în cadrul căreia oferă pregătire generală și profesională în specializările economic, turism și alimentație și învățământ profesional, specializarea alimentație.

În contextul climatului educațional actual, școala noastră își dezvoltă propria identitate în concordanță cu satisfacerea nevoilor educaționale ale beneficiarilor direcți, prin îmbunătățirea  și diversificarea serviciilor și programelor educaționale.

Viziunea școlii

  • Colegiul Economic Călăraşi, ca instituţie educaţională de învăţământ preuniversitar, sprijină dezvoltarea intelectuală şi consolidarea formării generale şi economice a elevilor în contextul europenizării școlii.

Misiunea școlii

  • Formarea profesională prin promovarea/încurajarea iniţiativei, a spiritului  de  competiție și a antreprenorial, în scopul dobândirii de către elevi a competenţelor  în domeniul administrării afacerilor, necesare asigurării unor şanse reale de reuşită profesională.
  • Îmbunătățirea calității procesului educațional prin formarea și dezvoltarea competențelor cheie și promovarea activităților
  • Educarea tinerilor în spiritul valorilor şi cetăţeniei europene. 

Obiectivele școlii

  • Creșterea calității actului educațional;
  • Adaptarea ofertei educaţionale la cerințele comunității locale/regionale;
  • Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă;
  • Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi facilitării integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa social-economică;
  • Responsabilizarea elevilor privind propria formare.

Ai nevoie de informații suplimentare?