Resursele colegiului

Resursele materiale

 • 2 corpuri de clădire ;
 • 1 amfiteatru ;
 • 26 săli de clasă cu mobilier modern ;
 • 1 laborator fizică-chimie, internet , sistem interactiv de predare;
 • 1 laborator de biologie, cu acces direct la internet;
 • 1 laborator de alimentație publică;
 • 3 cabinete de informatică dotate cu 90 de calculatoare performante, cu acces direct la internet;
 • 2 cabinete ale firmelor de exerciţiu dotate cu calculatoare conectate la internet, imprimante multifuncţionale, videoproiectore ;
 • 1 cabinet de consiliere psihologică;
 • 1 sală de sport;
 • 2 biblioteci având peste 40.000 volume de carte

Resurse umane

 • cadre didactice: 62, calificate pentru toate disciplinele;
 • elevi : 780 elevi, repartizați în 38 de clase.