Venituri brute personal

Venituri brute salariale – Martie 2023

Venituri brute salarii – Septembrie 2022

Venituri brute salarii – Martie 2022

Venituri brute salarii – Septembrie 2021

Venituri brute salarii – Martie 2021

Venituri brute salarii – Septembrie 2020

Venituri brute salarii – Martie 2020 

Venituri brute salarii – septembrie 2019

Venituri brute salarii – martie 2019

Venituri brute salarii – septembrie 2018

Venituri brute salarii – martie 2018

Venituri brute proiecte – martie 2018

Venituri brute salarii – septembrie 2017