Anunţ concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Secretar debutant M şi Ingrijitor I

Anunt concurs

Anexa 2 – Formular de înscriere concurs 

Anexa 3 – Adeverinta vechime – concurs