Evaluare Națională clasele a II-a , a IV-a si a VI-a - an școlar 2020 - 2021

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022 conform O.M.E. 5327/ 29.09.2021

1.Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a 

EN II:Scris – Limba română – 10 mai 2022

Scris – Limba maternă – 10 mai 2022

Citit – Limba română – 11 mai 2022

Citit – Limba maternă – 11 mai 2022

Matematică – 12 mai 2022

Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 13 mai 2022

2.Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 

EN IV:Limba română – 17 mai 2022

Matematică – 18 mai 2022

Limba maternă – 19 mai 2022

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a 

EN VI:Limbă și comunicare – 25 mai 2022

Matematică și Științe ale naturii – 26 mai 2022