Graficul de desfăşurare a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională – limba engleză, pentru anul şcolar 2021-2022

Graficul de desfăşurare a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională – limba engleză, pentru anul şcolar 2021-2022