Teme atestat certificare profesională - nivel 4 2020 - 2021

ACTE-NECESARE-PENTRU-DOSARELE-DE-BURSA-2022

CRITERII GENERALE acordare burse școlare din 22 decembrie 2021

Model cerere-Burse scolare 2021-2022

Extras din Metodologia de examen de certificare a calificarii profesionale_2021

Extras din REGULAMENTUL privind regimul actelor de studii _eliberare duplicate acte de studii

Cerere eliberare duplicat

OMECTS 5576 DIN 07.10.2011 ACTUALIZAT 20.09.2019

Documente pentru bursa sociala 2020-2021

Teme atestat certificare profesinală – nivel 4 2020 – 2021

Cerere eliberare adeverinta pentru transport gratuit elevi

Cerere Bani de liceu

Cerere-tip alocatie de stat pentru tineri de peste 18 ani

Grafic gradație de merit 2020

1.Procedura_operationala_vizare_acte_studii

2.Procedura_operationala_echivalare_studii_efectuate_in_strainatate

3.Lista_documente_echivalare_studii

4.OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

MODEL cerere pentru eliberare adeverinţă cu seria şi nr. actului de studii necesară la Monitorul Oficial

MODEL cerere eliberare documente şcolare